• De kunst van het afscheid nemen

    Iedereen is geconditioneerd om op een bepaald manier afscheid te nemen. In Nederland neemt men op een andere manier afscheid dan in Frankrijk. Binnen familie’s zie je bepaalde normen en afschieds rituelen, gewoon een gewoonte, een progamering waar we niet echt meer bij stil staan. Maar afscheid nemen makaar loslaten kan meer zijn dan een gewoonte een ritueel. Vanuit het hart eigelijk, moet ik zeggen vanuit je hele wezen, afstand nemen van mekaar, dat is een kunst van ziel tot ziel. Helemaal in mekaar opgaan en mekaar dan los laten. Kijk mekaar in de ogen, hou mekaars handen vast. Omarm mekaar, versmelt met de ander, wordt 1, er is geen…